INSTRUKCJA GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO - dokument do pobrania

 

 

Ważne sprawy bieżące 

 

Osiedle Piernikowe - informacja w sprawie użytkowania wieczystego  dokument do pobrania

 

 

 

Osiedle Piernikowe

 

Odpowiedź w sprawie wjazdu na Osiedle Piernikowe od ulicy Szosy Lubickiej dokument do pobrania

 Odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie parkingu przy drodze dojazdowej na Osiedle dokument do pobrania

 

Pismo w sprawie rozbudowy Salonu Honda dokument do pobrania

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany Salonu Volvo dokument 1   dokument 2    dokument 3

 

 

 

***

 Szanowni Państwo,

Na podstawie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.

(Dz.U. z  2016r. poz. 250,1020,1256,1920) przypominamy, że każdorazowa zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu wymaga wypełnienia i przesłania korekty deklaracji do Urzędu Miasta Torunia.

W związku z powyższym każdorazową zmianę ilości osób proszę niezwłocznie zgłaszać

Zarządcy nieruchomości - deklaracja do pobrania

 

***

Bieżące wyłączenia energii elektrycznej - Energa Operator