Mieszkańcy przy ul. Sądowa 1ab reprezentowani są przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej w składzie:

  • Joanna Kozieł
  • Jolanta Chołyst
  • Stanisław Klicman