Poniedziałek-Piątek: 8:00-16:00
Biuro: Szosa Lubicka 13b/33
call us: 502 305 880

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych obejmuje czynności z zakresu:

a) obsługi administracyjnej i zarządczej

 • planowanie, organizowanie i kontrolowaniefunkcjonowania budynku,
 • proponowanie rozwiązań ograniczających koszty i zwiększających bezpieczeństwo,
 • sprawne organizowanie i przeprowadzanie zebrań wspólnoty,
 • przyspieszanie głosowania nad uchwałami,
 • usprawnianie komunikacji we wspólnocie mieszkaniowej,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku oraz ochrony,
 • zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w media (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna).

b) obsługi technicznej

 • zapewnienie skutecznego całodobowego pogotowia technicznego,
 • rzetelne prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego wraz z zapewnieniem przeglądów technicznych,
 • zapewnienie profesjonalnego serwisowania zainstalowanych na terenie nieruchomości urządzeń,
 • uczciwe przygotowanie i nadzorowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych,
 • sprawne diagnozowanie i usuwanie pojawiających się awarii,

c) obsługi księgowej i finansowej

 • prowadzenie rzetelnej księgowości wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie kosztów i wykonania planu gospodarczego,
 • monitorowanie płatności i windykacja należnych wspólnocie opłat,
 • udostępnianie członkom wspólnoty mieszkaniowej informacji przez internet,
 • odpowiednie rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła,

d) obsługi prawnej

 • weryfikacja podpisywanych umów,
 • windykacja należności na drodze sądowej i komorniczej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych,
 • zapobieganie pojawiania się problemów prawnych

Obsługą naszych klientów zajmują się bezpośrednio 3 zarządcy nieruchomości posiadający licencje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości, dzięki czemu naszym Klientom zapewniamy:

 • stabilnośći stały poziom obsługi,
 • skutecznośćopartą o doświadczenie w obsłudze nieruchomości,
 • kompleksowąobsługę.

Oferujemy niezwłoczną pomoc w sytuacjach awaryjnych dysponując zorganizowanymi i profesjonalnymi służbami technicznymi funkcjonującymi 24 godziny na dobę, co pozwala nam na:

 • minimalizowanie skutków awarii,
 • sprawnądiagnozę i usuwanie awarii.

Opieramy się na współczesnych rozwiązaniach informatycznych co pozwala na:

 • usprawnienie komunikacji przez pocztę elektroniczną
 • przyspieszeniegłosowania uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • bieżące monitorowaniezużycia wody i ogrzewania.