Poniedziałek-Piątek: 8:00-16:00
Biuro: Szosa Lubicka 13b/33
call us: 502 305 880

Organizacja ruchu

Na terenie Osiedla Piernikowego mamy wykonaną stałą organizację ruchu, której projekt znajduje się w poniższych plikach. Projekt został zatwierdzony przez Wydział Ruchu Drogowego w Toruniu. W sytuacji nieprawidłowego parkowania lub zastawiania prywatnych miejsc, mają Państwo możliwość zgłaszania tego typu przypadków do Straży Miejskiej. Jednocześnie informujemy, że właściciele miejsc postojowych w najbliższym czasie otrzymają karty parkingowe.

Furtka

Wejście na teren Osiedla Piernikowego za pomocą zamka szyfrowego w domofonie odbywa się poprzez wprowadzenie prefixu z numerem budynku:

Żółkiewskiego 30C -5

Najpierw wprowadzamy numer budynku, zatwierdzamy <kluczyk> następnie numer mieszkania i czekamy na połączenie z lokalem lub zatwierdzamy <kluczyk> i wprowadzamy 4-cyfrowy kod przypisany do mieszkania.

Kody przypisane do mieszkania, dostępne są w biurze Administracji Osiedla.

Zakres czynności firmy Dźwig

1. Prowadzenie konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony z instrukcją konserwacji opracowaną przez wytwórcę urządzenia i regulowaną wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dn 29.10.2003 r (Dz.U. nr 193 poz. 1890).

2. Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigów w szczególności poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i drobnych napraw.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia całodobowego 19282 z telefonów stacjonarnych; 605 667 297 lub 56 62 30 728.

4. Do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonawca będzie rónież dokonywał odpłatnie pomarów elektrycznych w terminach i zakresie ustalonym w ust. 1 ww. rozporządzenia – tj. raz w roku przed badaniem okresowym UDT.

5. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia ciągłości pracy dźwigów, a czas usunięcia awarii określa się na 4h, licząc od chwilii zgłoszenia – pod warunkiem braku konieczności wymiany części.

6. Jeżeli postój dźwigu zgodnie z warunkami jw. jest z winy wykonawcy i jest dłuższy aniżeli 6h, zleceniodawca ma prawo do pomiejszenia wynagrodzenia wykonawcy o 1/30 miesięcznej opłaty za konserwacje tego. Wyjątek stanowią postoje dźwigu na któych należy dokonać napraw, remontów, a o niezbędnych czasie postoju wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem 1 tygodnia zleceniodawcę.

7. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych lub napraw.

8. Umowa nie obejmuje robót malaskich, murarskich ślusarskich, powyższe roboty roboty wykonuje zleceniodawca w porozumieniu z wykonawcą.

Z uwagi na klauzulę poufności zawartą w zapisach umowy Zarządca nie ma uprawnień do zamieszczania dokumentu na stronie.

Zarząd Wspólnoty

Mieszkańcy przy ul. Żółkiewskiego 30C reprezentowani są przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej w składzie:

  • Daniel Zaborowski
  • Ewelina Salata
  • Mateusz Łagowski
  • Marcin Nowakowski
  • Andrzej Harasimowicz